Fröken Gro

Kunskapen om vad odling och livsmedelsproduktion betyder för världen gör oss både mer medvetna och varsamma om den värld vi lever i. Syftet med Fröken Gro är att kunna öppna nya dörrar till den fascinerande värld som finns bland mylla och växter och inspirera barn till att så sitt första frö och återta kunskapen om jordbruk, odling och livsmedelsproduktion, detta för att tillsammans bidra till en mer hållbar värld.