Forskningsfestival för samtida scenkonst

Festivalen syftar till att skapa ny kunskap kring dramaturgi. Synen på dramaturgi har blivit ett alltmer intressant ämne inom scenkonsten och forskningsprojektet kan bidra med ny kunskap inom området. Den kunskap vi redan erhållit genom praktik med att sammanföra olika uttrycksmedia har lett till inbjudningar till ett flertal Europeiska festivaler och vi vet att vår praktik håller högsta internationella klass. Vi vill nu förankra denna kunskap så att Skåne blir ett konstnärlig centrum för den samtida scenkonsten.