Förbättrad diagnostik och uppföljning av patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL

Diagnostik och uppföljning av lungsjukdomar kan förbättras genom att mäta koldioxid och flöde under helt vanlig andning, så kallad Volymetrisk kapnografi. Med Volymetrisk kapnografi upptäcks skillnader i de små luftvägarna, som först drabbas t.ex. vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Spirometri är okänslig för detta och kräver dessutom god patientmedverkan, det kan ta ett tag för patienten att lära sig tekniken. Detta behövs inte för volymetrisk kapnografi. Spirometri är därför otillräcklig för utvärdering av KOL och komplementerande metoder är för krångliga och dyra utanför specialistvården. KOL sköts ofta helt i primärvården, utan komplementerande undersökningar. Att mäta medelvärdet EFFi, som fås vid volymetriskt kapnografi, syns vara ett fullgott alternativ inom fler områden än KOL, t.ex. för att följa cystisk fibros hos barn som har svårt med spirometri.