Förädling av cellulosabaserade avfallstextilier genom behandling med en oorganisk jonisk vätska

Syftet med projektet är att studera reaktorutformning samt rheologiska och värmande betingelser för att effektivisera och optimera resursutnyttjande vid förädling av textilavfall med en oorganisk jonisk vätska. Detta skall göras med en knådreaktor som klarar av att bearbeta material med mycket hög viskositet vid ett brett spann av processbetingelser. På så vis kan vi bidra till ett bättre utnyttjande av ett idag mycket underutnyttjat och rikligt avfall, samt ett mer hållbart samhälle.