För ett levande, inspirerande och inkluderande kulturliv

Ambitionen är att sänka trösklarna till konstvärlden och verka som en kulturkatalysator. Detta genom att lyfta konstnärer och artister med olika åldrar, erfarenhet och konstnärliga inriktning. För att inkludera och möjliggöra allas rätt till kultur är evenemangen alltid öppna för alla. Platsen ska vara en trygg plattform och bidra till en mer inkluderande och levande konstscen som berikar det lokala som nationella kulturlivet.