FCM1 Fotografiskt Center Magasin 1 AB

Vi har sedan hösten 2012 arbetat aktivt med att etablera ett Fotografiskt Center (likt Stockholms ”Fotografiska”) i Malmö. Siktet har hela tiden varit inställt på att driva verksamheten i Magasin 1, M1, i Malmö Nyhamn, ca 650 meter från Malmö C. Med hjälp av personer i vårt nätverk, som innehåller eliten inom svensk fotografi, bestämmer vi lämplig fotoutställning att visa. Viktigt är att det är en utställning av hög klass – världsklass – och samtidigt att den är relevant för malmöborna.