”Fake news” – en mobil utställning om betydelsen av korrekt information

Vi vill påverka! Vi vill sprida kunskapen om frågor om fake news, konspirationsteorier och desinformation! Vi vill få till en förändring. För att lyckas tror vi att man behöver informera, lära och undervisa den unga generationen. Idag läser färre och färre dagstidningen eller följer nyheter i radio eller tv. Vi hoppas kunna hjälpa till att vända utvecklingen och framförallt inspirera andra till att ta krafttag i det viktiga demokratiska arbetet.