Experimentera mera

Målet är att knyta Tekniska museet och eventuellt andra science center i Skåne till skolorna och därmed ge alla elever en möjlig kontaktyta med forskarvärlden. Syftet är att öka intresset och lusten för de naturvetenskapliga ämnena, balansera teorin med experiment dvs möta de elever som har en lärstil som är mer fokuserad på att experimentera än att plugga teori samt att sprida förståelsen och insikten för den vetenskapliga metoden och speciellt visa på samspelet mellan experiment och teori.