Existens Österlen 2017

I en värld som präglas av rädsla och intolerans vill Convenium Österlen sprida bildning, inspiration och fördjupning kring de existentiella livsfrågorna och specifikt kring temat mod och medmänsklighet. Målgruppen är den breda allmänheten. Genom att arrangera Sveriges första existensfestival 2017 ges också ett bidrag till att göra Österlen till en region som förknippas med en helhetssyn på människan och en etisk och hållbar livsstil.