Europeiskt centrum för Stadsbruk

Syftet med att utveckla ett centrum för affärsmässig stadsodling är att bidra till hållbara lösningar för bättre klimat. Matproduktionen är en grundläggande del för samhället och orsakar idag stor klimatpåverkan. Genom att bidra till fler entreprenörer som odla ekologiskt och närproducerat minskar klimatpåverkan, biologisk mångfald i städer ökar och konsumenters kunskap kring hållbar mat ökar. Samtidigt skapas jobb och företagande!