Ett unikt instrument för isolering av celler för bl.a. cancerdiagnostik och mikrobiologi

Utveckling av unika system för hantering av partiklar, främst levande celler, genom ultraljudsvågor i flödessystem, s.k. akustofluidik, som främst ska tillämpas på biomedicinsk forskning och diagnostik. Projektet har två konkreta mål; ett instrument och användarapplikationer för detta.