Ett nytt icke-invasivt bildbehandlingsverktyg för tidig screening av Alzheimers sjukdom

Vår lösning är perfekt lämpad för screening av populationen över 50 års ålder. Eftersom 40 procent av alla demensfall kan förebyggas med livsstilsförändringar så skulle möjligheten att screena hela populationen kunna förhindra tio miljoner Alzheimer-fall. Om det dessutom kommer ut ett effektivt läkemedel på marknaden (det pågår för närvarande över 20 kliniska fas 3-studier för Alzheimer-läkemedel) så skulle patienter kunna behandlas i tid innan deras kognitiva förmågor avtar.