Ett hem att trivas i – Living Lab

Malmö är en växande stad med mycket potential och stor mångfald. För att kunna utnyttja detta till fullo behövs inkludering och hållbarhet för att skapa ett Malmö som är för alla. Ett hem att trivas i är en form av socialt hållbar inredningsstudio som sätter inkludering och cirkulär ekonomi i fokus. I projektet kommer man att tillsammans med de boende i området utveckla en verkstad, ett Living Lab, där man inventerar och tar tillvara de boendes kunskaper och skapar möjligheter till sysselsättning.