Entreprenörskap och virtuellt arbetssätt: erfarenhet och slutsatser från bioteknikområdet

Eftersom läkemedelsbranschen genomgår stora strukturella förändringar i det att stora bolag omstrukturerar och delar läggs ner eller läggs i virtuella enheter och små virtuella bolag startas, krävs ett nytt synsätt och nya arbetsmetoder för en framgångsrik utveckling av affärerna inom bioteknik och läkemedelsbranschen. Målet är en bok om det virtuella arbetssättet och vilka krav detta ställer på organisationen och på genomförandet av projektplaner. Slutsatser och kommentarer är också tillämpliga utanför bioteknik och läkemedelsområdet och kan gälla generellt inom området entreprenörskap.