En skånsk Orfeo

Claudio Monteverdis ”Orfeo” från 1604 brukar tidsmässigt räknas som den första operan. Verket har aldrig tidigare framförts i sin helhet i Skåne. Föreningen Lundabarock i samarbete med Höör Barock planerar att under 2018 framföra operan konsertant i Kristianstad, Höör och Lund. För att förstärka det dramatiska skeendet och underlätta publikens förståelse av verket kommer en regissör/koreograf att anlitas för att arbeta med ljussättning samt att i samarbete med professionella dansare utarbeta en koreografi som förstärker nyckelscener.