En Metafor för Demokrati

Projekts idé är att utveckla den unga, mångdisciplinära scenkonstformen ”metaforbrottning” som demokratiskt forum. Genom en serie metodutvecklande workshops och ett antal publika arrangemang i Malmö och Helsingborg kommer projektet under hösten 2014 att öppna upp och popularisera metaforbrottning som arena för samhällsdebatt och interkulturell dialog på flera språk.