En färggrann litteraturbukett – Cecilia Persson möter skånska författare

Syftet med boken är att göra en folkbildande litteratur och kulturinsats genom att synliggöra ”bortglömda” författarskap och levandegöra det ovanligt rika skånska litteraturlandskapet, för en bredare läsekrets. I projektet skildras både döda och nu levande och verksamma författarskap – vilket ger boken både en historisk och samtida relevans. Projektet genomsyras av en stor litteraturkärlek som ska smitta av sig till läsarna och bidra till ett ökat intresse för både litteratur och skånsk kulturhistoria.