Elektroniskt ledstråk

Avsikten med projektet är att ta fram en ny typ av ledstråk som hjälp till synhandikappade att på ett enkelt och säkert sätt på egen hand förflytta sig i gatumiljö. Genom att utnyttja s.k. RFID-teknik kan man skapa ett elektroniskt ledstråk med potential att bli både kostnadseffektivt och flexibelt.