Ekostaden Augustenborg, lärdomar och erfarenheter

Augustenborg är ett av få lyckade exempel på samlad renovering av bostadsområden från folkhemstiden och detta ska dokumenteras och sammanställas så att erfarenheterna kan spridas. Syftet är att inspirera fler att rusta upp efter det koncept som utvecklats. Det är krävande och ovanligt att erfarenheter dokumenteras systematiskt och görs tillgängliga för praktiker. Verkliga exempel dokumenterade med bakgrund, utfall och resultat är ovärderliga för kunskapsutveckling och innovation i fastighets- och byggbranschen.