Ekostaden Augustenborg – Det stora klassrummet får hållbar utveckling

Ekostaden Augustenborg är ett unikt bostadsområde med en mångfald av gröna lösningar, tekniska innovationer och sociala initiativ bland områdets hyresgäster. Här installerades Europas första demo-anläggning för gröna tak -Augustenborgs Takträdgård – och här var första gången i Sverige som utemiljön i ett äldre bostadsområde ombildades med dammar och kanaler för att hantera översvämningar. Ekostadens utveckling har fortsatt tack vare projektets kvalité och områdets roll som ett inspirerande besöksmål. Projektets syfte är att bidra till ett aktivt och lustfyllt lärande kring hållbar utveckling för elever i grundskolan. Att med stöd i läroplanen skapa förståelse för miljöproblem, men med ett samtidigt mycket lösningsorienterat fokus. Miljöproblem som klimathot, gifter och föroreningar riskerar att skapa oro och hopplöshet om dessa förklaras enbart utifrån dess problembild. Ekostaden Augustenborg som klassrum för hållbar utveckling kan göra hållbar utveckling begriplig genom problemlösning.