Edutainment – En lekfull lärandeupplevelse för de yngsta

Vid projektets sluttid är målet att ha utvecklat en helhetsupplevelse för Vattenhallens besökare i Hjärnrummet, där de befintliga interaktiva och taktila lärandemomenten utvecklas och fördjupas genom de nya momenten. Ett komplett pedagogiskt program med sång och dans, grundat i aktuell vetenskap kring hjärnan och sinnena befästs genom att familjerna kan vara delaktiga och ta med lärdomarna hem efter besöket för att fortsätta lärandeprocessen.