Ecoist – med en kaross i naturfiber

Målet är att producera en fungerande kaross till elbilen Ecoist Tian i naturfiberkomposit, en naturfiberförstärkt, biobaserad härdplast. Det finns väldigt lite dokumentation och erfarenhet av att producera detta i industriell skala. Genom att använda naturfiber som förstärkningsmaterial tar växten upp CO2 ur atmosfären och binder det i sina fibrer. CO2et är bunden tills man efter skrotningen släpper tillbaka CO2et i atmosfären genom energiåtervinning eller pyrolys med efterföljande rötning av fibrerna.