Drivkraft Landskrona

Drivkraft Malmö är en ideell förening med syfte att motverka klyftor i samhället. Föreningen startades 2011 i Malmö och har sedan dess utökat sin verksamhet till Helsingborg och nu även Landskrona Genom mentorskap uppnås att fler elever går ut skolan med godkända betyg, hittar en väg till gymnasiet och även en väg in i det svenska samhället. Många av elever säger att deras mentor blir en vän för livet och ett stort stöd. Läxhjälpen ger varje vecka hundratals elever hjälp med sina läxor, men skapar även relationer mellan människor från olika delar av staden som annars aldrig skulle mötas. Genom att få stöd med läxor och en hållbar fritid minskar klyftorna i samhället.