Dolda skatter: Tillgängliggörande av de la Gardiska arkivet vid Lunds universitetsbibliotek

Syftet med detta projekt är att presentera och tillgängliggöra en spännande del av Lunds universitetsbiblioteks samlingar, närmare bestämt det de la Gardiska arkivet. Det de la Gardiska arkivet består av ett brett material från 1500-talet till mitten av 1800-talet. Här finns historiska dokument som rör handel, juridik och utrikes relationer, men också recept, visor och privata brev för att ta några exempel. Arkivet är en guldgruva för studenter och forskare inom humaniora, rättshistoria och ekonomisk historia men få känner till dess potential.