Divefinder

Iden är att göra en ”Svarta lådan” för dykare. Det finns ett behov av att kunna kommunicera med och positionera dykare i undervattensmiljö. Projektet innebär att designa, tillverka och sälja en enhet som gör det möjligt att lokalisera och påkalla uppmärksamhet mellan dykare. Det är svårt för dykare att kommunicera och lokalisera varandra bl.a. när Visibiliteten är reducerad – Natt dykning – Drift dykning – Behov av uppmärksamhet (t.ex. lite luft) – Nödsituationer – Orientering. Detta leder till incidenter, skador och ibland dödsfall. Syftet är att öka säkerheten och komforten vid dykning.