Disruptiv och konkurrenskraftig marknadsplats mellan restauranger och producenter

Syftet är att tillsammans med lokala aktörer från både producent & restaurangsidan kunna bygga upp en fungerande digital infrastruktur som möjliggör lokal handel & distribution, samt att korta stegen mellan producent och konsument genom att skippa grossistledet. En fullgod lösning till ett rimligare pris.