Din Röst Ska EKA! – Revolution inom skolans värld

Alldeles för ofta ser vi hur skolans värld bryter ner barns självkänsla och självbild på grund av ett fyrkantigt system som belönar och hyllar högpresterande elever medan andra hamnar i skymundan och anses vara en belastning. Detta projekt har som mål att framhäva allas resurser, vare sig man uppnår kunskapsmålen eller inte. Projektet vänder sig till elever inom grund- och gymnasieskolor för att höja självkänslan. Vi arbetar förebyggande och hälsofrämjande, men vill även ge individerna hjälp att skapa en klarare bild av var man befinner sig i sin utveckling, för att sedan skapa ett långsiktigt mål för hur och vad man vill bli i framtiden.