Digitala kunskapsstationer i Akvariet – en levande värld, Malmö Museer

Publikundersökningar har visat att det finns en stor efterfrågan på ett fungerande informationssystem i utställningen. Vi vill uppfylla besökarnas önskan och på ett intressant sätt kunna förmedla kunskap om olika djurarter och dess roll i de ekologiska systemen men även om olika miljöproblem och framtida lösningar på dessa. Ett välfungerande informationssystem tillsammans med utställningen blir ett led i att få fler ungdomar och övriga besökare att intressera sig för natur och miljöfrågor.