Digitala barnredaktioner för lokaljournalistik med MiniBladets reporterskola

Syftet är att få igång verksamheter i vår region som bidrar till att öka det lokala engagemanget hos barn i hela vår stad, att ge dem verktyg för att göra sina röster hörda, samt uppmuntra dem till omvärldskunskap, källtillit och regelbunden nyhetsläsning. Genom möten vill vi öka gemenskapen inom olika bostadsområden i Malmö. Vi vill få till en gränsöverskridande samverkan mellan skola, bibliotek, näringsliv och andra verksamheter i Malmö. Arbetet ska fortsätta utvecklas efter projekttiden.