Didici AB – Samverkansinlärning

SI-ledarskap är en innovativ pedagogik som inte har testats i en vidare utsträckning på grundskolenivå och aldrig inom näringslivet. SI-ledarskapet kan vara en viktig lösning för att höja den svenska grundutbildningen och höja läraryrkets status.