Didici AB – Innovativ och skalbar metodik för en konkurrenskraftigare grundskola och minskat socialt utanförskap

SI, Supplemental Instruction eller Samverkansinlärning, är en modell för lärande, framtagen i USA, för att minska avhopp och höja betygen på universitet. Det går ut på att en förebildselev (SI-ledare) planerar och leder veckovisa lektioner (SI-möten). Projektet avser en utveckling och uppskalning av ett konkret, systemförändrande och skalbart verktyg för att öka kunskapsutvecklingen i grundskolan och minska socialt utanförskap. Detta sker genom en helt ny implementering av SI där lärare, och inte Didici-konsulter, görs till huvudpersoner. Satsningen görs i Skåne med utgångspunkt i en grundskola Burlöv och två i Malmö (Rosengård och Husie) samt i en ny utbildningskontext på SFI i Malmö.