Design av växter med ökad fotosyntes och koldioxidfixering

Det övergripande målet med detta proof-of-concept-projekt är att verifiera att vi kan designa växter med ökad fotosyntes och ökad koldioxidfixering, vilket vore ett välkommet bidrag när koldioxidnivån i atmosfären ökar. Genetiskt modifierade jordbruksväxter med ökad fotosyntes och koldioxidfixering kan patenteras precis som jordbruksväxter som förädlats på traditionellt vis, t ex via korsningar.