Den svenska fotbollens kulturföremål I text och bild

Syftet är att genom en nationell inventering och en bok – bägge med stort Skånefokus – öka kunskapen och bildningen runt fotbollens okända kulturhistoria i form av föremål i text och bild. En stor samling spännande föremål finns i landet, men ingen har en bild över helheten. Genom den här boken kan en av Skånes/Sveriges/världens allra viktigaste populärkulturer få sin rättmätiga status, i slutändan även förhoppningsvis på landets museer.