Den nya lärarfortbildningen

Målet är att skapa en ny form av fortbildning för grundskole- och gymnasielärare i Skåne utifrån lärarnas önskemål och behov samt med en tydlig koppling till skolans styrdokument Lgr11 samt GY11. Deltagarna får med sig konkret material som kan användas direkt i undervisningen. Projektet vill också skapa en samverkan mellan Lunds universitet och grund- och gymnasieskolorna i Skåne. Dialogen mellan grundskole- och gymnasielärare samt universitetets forskare kan bidra till ständig kunskaps- utveckling med fokus på information om nya forskningsrön och/eller tips på populärvetenskapliga vinklingar av ny forskning för allmänheten. Fortbildningen och samverkansdialogen kan även synliggöra de kunskapsklyftor som universitetet anser att nya studenterna brukar ha med sig från gymnasieskolans studieförberedande program.