Debattbok om Skånes förutsättningar, möjligheter och utmaningar – del II: Öresundsregionen

Syftet är att på ett kvalificerat och oberoende sätt utveckla den skånska debatten som är i behov av fler inlägg samt att skapa samhällsekonomisk nytta för Skåne genom att skriva och utge en debattbok om Skånes förutsättningar, möjligheter och utmaningar – i detta fall även genom att kvalificera debatten om Öresundsregionen, inte minst utifrån ett skånskt perspektiv.