Data literacy – ett utvecklingsprojekt för grundskolan med teater och kognitionsforskning

Projektet kommer att genomföras tillsammans med Teater Sagohuset. Syftet med projektet är att med utgångspunkt från det senaste inom kognitionsforskning tillsammans med scenkonsten genomföra ett konkret samarbete för att bidra till en ökad medie- och informationskunnighet hos elever i grundskolan.