CykloP självrenande filter för återvinning av näring och minskad övergödning

DiaPure är ett patenterat, hörreaktivt filtermaterial som är designat för att rena bort fosfor (P) ur avloppsvatten i bl a enskilda avlopp. Syftet är att utveckla en teknik (CykloP) att rena DaiPure filtret och återvinna P automatiskt. 600.000 hushåll ska byta sina brunnar innan 2030 och kommunerna är ålagda att se till att deras avlopp fungerar.