Clownen Jac

Ändamålet för stipendiet är att åka på en Skåne-turne med den nyskrivna operan ”Clownen Jac” baserad på Hjalmar Bergmans sista bok med samma namn. Syftet med projektet och den utvalda berättelsen är inte att bagatellisera problemen den enskilda individen i ett välbärgat land som Sverige ställs inför. Snarare att belysa svagheter i social acceptans när det just kommer till avvikelser som psykisk ohälsa, social status och etnicitet.