CD inspelning ”Svenska romanser”

Syfte med det här projektet är att kunna vissa en ny personlig tolkning av svenska romanser. Målet är att kunna spela in en skiva av bra kvalité för att kunna presenteras även utanför Sverige.