Nyheter

Mekaniska fingeravtryck för enkelceller

Biomekanisk enkelcellskarakterisering med hjälp av mikroskaleteknik är en potentiell väg mot att uppnå den selektivitet som krävs för isolering av cirkulerande tumörceller. Akustofluidik har stor potential för identifiering och isolering av celler baserat på en kombination av storlek, densitet och kompressibilitet. Det övergripande syftet för detta projekt är att utöka

Läs mer »

Byggnation för personlig utveckling eller hus baserade på människors lycka

Detta projekt syftar till att förbättra välbefinnandet i samhället genom att designa hus utifrån individuella behov, inriktat på Skånes något monotona arkitektur. Genom att integrera mänskliga känslor och myndigheternas bestämmelser och föreskrifter i designprocessen strävar projektet efter att hitta en balans mellan kreativitet och regelefterlevnad. Genom samarbete strävar det efter

Läs mer »

TetrationAI – Användarvänlig Generering av Syntetisk Bilddata

Föreställ er att ni jobbar med ett projekt med begränsad datatillgång. Kanske tillåter din studie bara ett fåtal deltagare, du kanske undersöker ett sällsynt fenomen, det kanske omfattas av sekretess, eller också inser du att kompletterande data har potentialen att förbättra dina modeller ytterligare. Ge inte upp! Skicka istället er

Läs mer »

Enklare framtagning av nya vägmaterial för renare luft

Syftet med projektet är att ta fram en testutrustning för att experimentellt kunna studera befintliga och framtida vägbeläggningars påverkan på luftburna slitagepartiklars generering och karakteristik. Utrustningen kommer att vara mobil för framtida studier i MAX IV och ESS. Projektet kommer svara på forskningsfrågan: ”Hur kan kostnadseffektiva experiment i laboratoriemiljö på

Läs mer »

TFM sensorhållare (slutförande av prototyp)

Jag utvecklar en modern, patientvänlig sensorhållare för radiologisk undersökning på tandläkarmottagningar. TFM (the first movement) sensorhållare kommer att vara den första dentala produkten som kommer att skapas tillsammans med patienter eftersom många tandläkare försummar patientens välbefinnande under tandläkarbesöket.

Läs mer »

Framtagning av prototyp av soldrivet värmebatteri

Syftet är att ta fram en prototyp för ett solladdande värmebatteri som kan generera el och värme. De tekniska processerna validerades sommaren 2023 genom experiment i LTHs sollab. Projektet fokuserar på att genomarbeta alla moment och bygga en komplett prototyp för att testa systemets gränser för maximal lagringstemperatur, effektivitet, effektuttag,

Läs mer »

Skapa test för tidig upptäckt av äggstockscancer för att rädda liv

Det yttersta syftet med detta projekt är att göra sjukvård omedelbar, tillgänglig och bekvämt användbar i hemmet för att rädda liv och förbättra livskvaliteten. Dagens brist på tidig upptäckt av äggstockscancer resulterar i smärta för patienten, invasiva behandlingar och dödsfall. Screening av riskgrupper för sjukdomen för tidig upptäckt är mycket

Läs mer »

Optimering och validering av en återanvändbar hCG-sensor

För att snabbt kunna diagnostisera tillstånd, från graviditet till COVID-19, används antikroppar för detektering. Dock har antikroppar många begränsningar, t.ex. att de är dyra att framställa, har långa ledtider, inte finns i större kvantiteter, har svårt att binda till en mängd mål samt är känsliga för temperaturförändringar. Därför letar branschen

Läs mer »