Nyheter

Optimering och validering av en återanvändbar hCG-sensor

För att snabbt kunna diagnostisera tillstånd, från graviditet till COVID-19, används antikroppar för detektering. Dock har antikroppar många begränsningar, t.ex. att de är dyra att framställa, har långa ledtider, inte finns i större kvantiteter, har svårt att binda till en mängd mål samt är känsliga för temperaturförändringar. Därför letar branschen

Läs mer »

DXA2FEM: ett verktyg för att förutspå risk för fraktur på ett kliniskt genomförbart sätt med hjälp av ingenjörsvetenskapen.

Syftet med detta projekt är att göra det möjligt för verktyget att närma sig marknaden. Höftfrakturer hos äldre förknippas med både negativa resultat för patienterna och höga kostnader för sjukvården. Det finns läkemedelsbehandlingar för att förhindra frakturer men de administreras inte till dem som behöver det på grund av låg

Läs mer »

Digitala framsteg för att studera sångfåglars biologiska kompass

Två gånger per år migrerar miljontals fåglar på ett spektakulärt sätt – ofta från en kontinent till en annan och tillbaka. Hur fåglar väljer i vilken riktning de ska flyga under migrationen är fortfarande till stor del okänt. Traditionella metoder för att studera orienteringen hos fåglar baseras fortfarande oftast på

Läs mer »

Dapibuset – verktyg för egenproduktion av foder med hög proteinhalt

Dapibuset har som syfte att bryta det europeiska beroendet av sojaimport för djurfoder och ersätta det med ett hållbart protein som produceras lokalt på gården med en investering för lantbrukaren som är jämförbar med ett hushåll som investerar i solpaneler. Vår ambition är att dra nytta av svamp och fermenteringsteknik för

Läs mer »

Blått ljus för säkra och hälsosamma bladgrönsaker

Färdigt skurna ätfärdiga (råa) bladgrönsaker är en uppskattad produkt, men har orsakat större utbrott av magsjukor. Sådana utbrott orsakar lidande hos drabbade individer och åsamkar stor negativ påverkan på samhället (vården, odlare, livsmedelsaktörer/handel) negativt. Vi föreslår ett behandlingssteg med blått ljus under förädlingsprocessen för att avdöda allvarliga livsmedelspatogener och förlänga

Läs mer »

Smarta polymerbindningar riktade till proteinfosforylering och metylering

Att utveckla polymerbindningar i analyser som uppfyller stringenta krav för precisionsmedicin avseende robusthet, reproducerbarhet, skalbarhet, affinitet, multiplexförmåga och lösningskompatibilitet. Genom användning av en särskild grupp polymerer kallade molekylärt präglade polymerer (MIPs) förutser vi att denna typ av prägling kommer att vara mycket applicerbar för att bana väg för robusta, billiga multiplexa

Läs mer »

Framtidens cirkulära ekonomi i plastindustrin: en grön process för upprening av 5-hydroxymetylfurfural (5-HMF) och återanvändning av ett organiskt lösningsmedel.

Målet för detta projekt är att etablera en hållbar och ekonomiskt försvarbar process för produktion av 5-HMF – en mycket värdefull plattformskemikalie som kan öka nyttjandegraden och värdet i industriella biprodukter och avfall från jordbruket. Detta leder till mer miljömedvetna industrier och samhällen.

Läs mer »

Safelight

Allt mer händer i våra städer, biljakter, rån och mord hör numera till vardagen. Händelserna är ofta allvarliga och innebär nästan alltid att Ambulans, Polis, Brandkår (Blåljus) åker ut på dessa larm. Allmänheten utsätts för fara utan vetskap om vad som pågår, inte ens vetskap om att något pågår. Vår

Läs mer »