Nyheter

Kultur för fler — RTIC

Idag finns inget digitalt rum där pianister, orkestrar, gatukonstnärer, komiker, dansare (och många, många fler) enskilt eller i grupp kan presentera sig själva och sedan också interagera med varandra inom olika kulturella former. I affärslivet finns Linkedin, inom forskningen har vi Academia, men inom kulturens område finns inget självklart forum

Läs mer »

Safelight

Allt mer händer i våra städer, biljakter, rån och mord hör numera till vardagen. Händelserna är ofta allvarliga och innebär nästan alltid att Ambulans, Polis, Brandkår (Blåljus) åker ut på dessa larm. Allmänheten utsätts för fara utan vetskap om vad som pågår, inte ens vetskap om att något pågår. Vår

Läs mer »

Teknisk och social innovationsutveckling för konfektion med hållbarhet i fokus

Projektet är ett interdisciplinärt initiativ som kopplar samman teknik med konfektion. Avsikten är att radikalt reformera och utmana traditionella produktionsmetoder och invanda konsumtionsmönster för konfektion med fokus på hälsa, miljö och etik. Textilbranschen står för mer miljöförstöring än flygindustrin och är ökänd för att förorsaka mänskligt lidande i form av

Läs mer »

Ett fototerapi System för neonatal gulsotsvård teknikutveckling med användarcentrerad och Universell Design

Fototerapi avser att bota neonatal gulsot med ljus i det blå-gröna spektrumet. De flesta tillgängliga fototerapiinstrument kan tillgodose grundläggande medicinska behov, men det är fortfarande mycket svårt att säkerställa en behaglig upplevelse för ett nyfött barn. Det har tyvärr visat sig att ljusterapi för nyfödda innebär lidande med felaktig temperatur

Läs mer »

Järnkomplex för miljövänlig och storskalig solenergianvändning

Solenergi är den obegränsade källan till ren och förnyelsebar energi som kan ersätta de klimatpåverkande fossila bränslen vi nu använder. Idag utnyttjas solenergi till en försvinnande liten del men forskning och utveckling av nya solenergimaterial ökar snabbt. Gemensamt för många befintliga material är att sällsynta, dyrbara eller giftiga grundämnen används

Läs mer »

Hampahus – ett klimatsmart byggsystem

Genom en nyskapande teknik och byggmetod, antas gränsöverskridande utmaningar som innefattar teknik, hållbarhet, entreprenörskap, miljö och energi – dessa skapar den samhällsnytta som Hampahus AB eftersträvar. I strävan att energieffektivisera och fuktsäkra våra hem idag, byggs hus med flerskiktsväggar med skikt bestående av petroleum-baserade material. Husen förses även med plastfolie/tätskikt

Läs mer »

Donator organ genom superkritisk teknologi

Tissue engineering syftar till att bygga funktionella vävnader som kan reparera skadade vävnader och organ. De flesta friska organ och vävnader kommer från en avliden givare och måste vara förenliga med den sjuka patienten. Kritiska patienter överlever inte väntetiden. Endast i Sverige behövs 700 organ- och 1000 vävnadstransplantationer årligen. En

Läs mer »