C-FLUSH: En ny cerebrospinal vätskebaserad terapeutisk strategi för att förbättra hjärnans reningssystem

Det har skett en omfattande kartläggning av det glymfatiska systemet och dess styrningar i gnagarmodeller. Det övergripande målet för denna studie är att implementera C-FLUSH-terapi för att förbättra hjärnans reningssystem hos ett högre däggdjur för att förbättra dess kliniska terapeutiska translation. Häri vill vi optimera och kartlägga effektiviteten hos C-FLUSH på amyloid-beta taggat med ett florescerande ämne eller på ett relaterat ämne som införs i reningssystemet (CSF) eller hjärnparenkymet och utvärdera dess transport till periferin.