Branschsvenska för nyanlända, utlandsfödd arbetskraft

Målet är att bidra till ökad språklig förståelse hos arbetssökande och arbetsgivare i Sverige inom ett antal branscher under lång tid. Kvantitativt ta fram, samla och marknadsföra minst 5-8 olika parlörer/branscher på 3-5 olika språk och få många att ta del av dessa. Parlörer laddas i steg 1 hem (pdf:er) via Mitt Livs hemsidan men kommer att göras tillgängliga i andra kanaler. Det långsiktiga målet är att parlörerna sedan årligen utvecklas och förbättras och digitaliseras.