Böcker (Ett annorlunda och idérikt fotoprojekt om böcker för bok och utställningar)

Ett stort och annorlunda fotoprojekt om böcker. Alla bilder utgår från en bok eller böcker på ett eller annat sätt, men de är liksom böcker väldigt olika sinsemellan. Bilderna skildrar böcker ur olika synvinklar och kan få den som tittar att hitta vidare till sina egna inre bilder om böcker. Projekt vill få oss att fundera över vad inbundna böcker betyder för oss? Andra medier tar nu allt mer av böckernas plats. Innebär denna utveckling att detta ännu så vanligt förekommande medium så småningom kommer att försvinna ur människors vardag? Hur ser vi i så fall på det?