Bland Busfrön och Bärfisar

I vissa av Malmös stadsområden finns det idag skolor och förskolor som aldrig tar sig utanför klassrummet/gården för att använda sig av andra läromiljöer. Erfarenheten är att även den ”stökigaste” klassen kan släppa alla konflikter och samarbeta utan problem när naturupplevelsen tar över. Inga onda ord yttras när alla har fullt upp med att gräva, sätta samman stormkök eller fånga gräshoppor. För dessa barn och deras lärare vill projektet introducera en mer stimulerande omvärld och skapa möjligheter att öppna upp och flytta ut klassrummet. Ambitionen är realisera konceptet ”från jord till bord” där alla aktiviteter är kopplade till läroplanen. Genom utepedagogisk verksamhet introduceras ett alternativ till den traditionella undervisningsformen.