Birgit Nilsson Museet Masterclasses 2019

Syftet med masterclasses är att ge möjligheten för sång- och pianoelever att gå djupare in i musikens magiska värld. Målet är att skapa ett rum för deltagarna där de kan utveckla sin fulla potential som konstnärer. Att gå djupare in i inlärningsprocesser och förstå innebörden av text och musik i symbios, förstå samspelsdynamiken musiker emellan och att kunna möta en publik på ett nytt och intagande sätt.