Bioinspired Autonomous Navigation

Syftet är att undersöka hur vi kan använda djurmodeller från biologi för att konstruera metoder,algoritmer och system för autonom navigering i realtid, kartläggning och lokalisering. Metoderna kommer i första hand att baseras på bilddata och specifikt inriktas på det svåra, men viktiga,vid låga ljusnivåer, vilket ger låga signal-till-brus-förhållanden i data. Det finns ett antal industriellaområden där navigering har blivit allt mer relevant. I bilindustrin har flera tillverkare har redan släppt bilar med självkörningsfunktioner Mobiltelefoner och droner är utrustade med kameror och extra sensorer, med potential för konsumentapplikationer som navigering, wayfinding och utvidgad verklighet.