BIG BANG FESTIVAL

Tillsammans med Folkets Park, Fri Tanke bokförlag, Pedagogisk Inspiration (Malmö Stad) och andra aktörer vill Cool Minds arrangera en vetenskapsfestival som ämnar inspirera och aktivera barn inom naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling. Syftet med festivalen är att skapa liv i Malmö och bidra till att associera Malmö med positiva krafter och innovation. Denna vetenskapsfestival kommer att dra till sig publik från hela Skåne. Inspirera barn till naturvetenskap och teknik. För både barnens, Malmös och Sveriges framtid är det av godo att arbeta för att skapa en positiv association mellan vetenskap och skoj, höja kunskapsnivån hos barn och främja lärande. Alla programpunkter innebär en möjlighet att lära sig om teknik, naturvetenskap eller hållbar utveckling.