Beyond the Preludes

Utgivning av åtta musikanalytiska texter, forskningsresultat som växt fram under lång tid, och som kan tillföra musiker ny kunskap och utmana musikanalytiker med kontroversiella synpunkter.