Barockens kvinnor

Giovannikvartetten är en professionell Malmöbaserad ensemble som spelar barockmusik på tidstrogna instrument. Vi vill under 2015/16 skapa en konsert med fokus på barockens kvinnliga tonsättare och deras musik. Projektet går ut på att skapa en varierad konsert i två akter som bygger på kvinnornas musik, men också ger en inblick i deras liv och roll i samhället. Instrumentalmusik och sånger kommer att vävas ihop med texter om och av kompositörerna. Inom barockmusiken, liksom inom den klassiska musiken generellt, finns en stor obalans när det gäller representationen av kvinnliga kompositörer.