Barnbok – osynliga mikroalgers superkrafter utlöser naturfenomen

Syftet med att skapa denna barnbok är att dela vetenskaplig kunskap med allmänheten som förklarar synliga naturfenomen orsakade av osynliga men ändå inströmmande organismer. Boken ska öka människors nyfikenhet och intresse och ge en alternativ blick för att närma sig ekologiska frågor och samhällsutmaningar, eventuellt hjälpa till att utforma mer inkluderande åtgärder för att skydda vår miljö.